+2000 Destinationen México Tourism

Tulum, liksom Chichén Itzá var en stad tillägnad planeten Venus

Tulum Tulum, liksom Chichén Itzá var en stad tillägnad planeten Venus, anses vara en dubbel gud Kukulkan namn, och hans kult introducerades till Chichén Itzá, som kommer från det centrala höglandet där religionen härstammar från Gud, endast med namnet Quetzalcoatl. Kukulkan associerades handel och kakao och därför var besöks av köpmän och solidaritet underhålls kommersiell domän. Tulum, som ligger i den kustnära slätten på en höjd som kan ses i den naturliga horisonten i alla riktningar, kan vara en punkt av astronomiska observationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

thankyou for visit mexico